vzw Home Thaleia is vanaf 01.01.2021 gefusioneerd met vzw DVC De Triangel.

Voor algemene informatie kan u terecht op www.dvcdetriangel.be
Voor informatie over Home Thaleia of het Kalliope-huis:

Home Thaleia
Nachtegalenpark 1 - 9840 De Pinte
09 280 23 10
algemeen@homethaleia.be
www.facebook.com/homethaleia
www.facebook.com/hetkalliopehuis